Do klání se může podle místostarosty města Rudolfa Seiferta zapojit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. „Soutěž je otevřená všem, zejména žákům a studentům holešovských škol, místním výtvarníkům i tvůrčí veřejnosti mimo naše město,“ podotkl Seifert.

Podmínkou je dodat soutěžní práce nejpozději do 31. prosince na odbor školství a kultury v Holešově v obálce označené nápisem Neotvírat - soutěž ZNAČKA a LOGOTYP oslav výročí Františka Xavera Richtera. „Ta musí obsahovat mimo jiné vysvětlení návrhu značky a logotypu v barevné a černobílé variantě,“ upozornil Seifert.

Logo bude oficiálně představeno během roku 2008 při akcích, které budou předcházet následujícímu jubilejnímu výročí. Poté bude provázet všechny oficiální akce spojené s oslavami. Nejlepší práce navíc obdrží cenu ve výši tisíc korun.