Soutěž se koná od roku 1995 a do Zlínského kraje celostátní titul putoval dvakrát, poprvé v roce 1998 zásluhou Kroměříže a podruhé v roce 2012 , kdy titul získalo Uherské Hradiště.

Hodnotícími kritérii jsou příprava a realizace Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón(MPZ).

Vítěz celostátního kola bude slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Za Zlínský kraj se do letošního ročníku soutěže přihlásila celkem tři města: Holešov, Kroměříž a Uherské Hradiště.

Vítězné město krajského kola obdrží z Programu regenerace od Ministerstva kultury sto tisíc korun a pamětní list.

„Hodnotící komise ocenila zejména komplexní a citlivý přístup k obnově prostranství náměstí sv. Anny, do něhož bylo s pokorou začleněno torzo bývalých masných krámů s barokním průčelím z první čtvrtiny 18. století. Nové řešení prostoru vyjadřuje potřeby současnosti i úctu k historii místa a podtrhuje tak historické a kulturní hodnoty města Holešov,“ shrnula ředitelka kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu Nelly Komendová.