Zastupitelstvo k tomuto účelu ze svého rozpočtu letos vyčlenilo částku 500 tisíc korun. „Stejně jako v minulých letech je hlavním smyslem aktivity poskytnout mladým lidem možnost přivydělat si a v neposlední řadě také snaha o údržbu veřejných prostranství,“ poznamenala mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

A je o ně velký zájem. Každoročně se jich účastní kolem stovky žáků a studentů středních škol. Velký ohlas také zaznamenaly už první dva letošní turnusy, které jsou plně obsazeny.

Podílí se na nich 31 chlapců a 24 dívek, kteří pomáhají nejen s úklidem veřejných prostranství města a místních částí, ale i například při organizování akcí nebo údržbě zámecké zahrady, prostranství u hasičárny, na sportovištích města či také v některých školách.