Odsouhlasený rozvrh předpokládá dokončení projekčních prací a povolovacích řízení do konce letošního roku a začátek stavebních prací na připojování zóny k sítím na začátek roku 2008.

„Jsem spokojen s tím, že jsme se shodli na důležitosti přípravy zóny a zajistili tak kontinuitu a udržení tempa jejích příprav. V souvislosti se stavebními pracemi v zóně, které mají začít příští rok, budeme také společně účinně působit na to, aby byla navazujícím způsobem budována i dopravní infrastruktura. Tedy rychlostní komunikace R49, jejíž stavba by měla začít také v roce 2008,“ konstatoval po setkání hejtman Lukáš.

Mluvčí kraje Patrik Kamas dodal, že mezi krajským úřadem, ministerstvem průmyslu a obchodu i agenturou CzechInvest existuje shoda na tom, že umístění investorů v zóně by mělo být diverzifikované, což bude pro region přínosné.

„Z poptávek máme poznatky o tom, že zóna je atraktivní. Chceme, aby v ní bylo více typů podnikání, což umožňuje rozložit rizika a zároveň nabízí širší spektrum činností,“ podotkl hejtman Lukáš.