Budova s některými pozemky na vnitřním nádvoří byla ale v uplynulých týdnech bezúplatně převedena holešovské radnici a tak svitla naděje na její opravu.

Už loni v létě město podalo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podána žádost o bezúplatný převod a o necelý rok později se tak skutečně stalo vlastníkem některých částí areálu.

„Takzvané Masné krámy jsou uzavřeným souborem staveb v městské památkové zóně, který vznikl v místě původního patrového domu s průjezdem. Ten byl až na přední stěnu odstraněn na konci 17. století," informoval Robert Hurt z ÚZSVM.

Na vnitřním nádvoří za vstupní zdí bylo dříve celkem zhruba šestnáct krámků, areál totiž v meziválečném období sloužil jako tržiště složené z drobných obchůdků a trhových stánků zejména židovských obchodníků. Všechny dědice se ale doposud nepodařilo dohledat.

„Budovy, které v tomto areálu zůstaly a které stát získal jako takzvanou odúmrť, jsou ve velmi špatném technickém stavu. ÚZSVM se proto rozhodl pro jejich bezúplatný převod z důvodu hospodárnosti," dodal Hurt. Pokud by mělo dojít k jejich odstranění, znamenalo by to vysoké výdaje pro státní rozpočet.

Holešovská radnice se myšlenky na využití objektu nevzdává už několik let a plánuje jeho rekonstrukci, případně částečné odstranění budov.

„Mohlo by dojít k propojení náměstí Edvarda Beneše s náměstím svaté Anny, čímž by vznikla průchozí pasáž, která by navázala na svou dřívější podobu. V ní by mohly sídlit například drobné řemeslnické provozovny, stylové občerstvení, trhy či jarmarky," nastínil holešovský místostarosta Jaroslav Chmelař.

Problém ale spočívá v tom, že město ani nyní nevlastní všechny pozemky a budovy, které do areálu Masných krámů spadají. V celém areálu je totiž více vlastníků a je potřeba najít společnou cestu.

Radnice například stále pátrá po Falku Weinrebovi, narozeném 9.6.1880 a jeho potomcích, který byl vlastníkem významné části Masných krámů. „Město ani památkáři si také nepřejí, aby se z místa stala jen komerční pasáž," dodal Chmelař.

Město tak pokračuje v jednání s vlastníky dalších krámků či podílů tak, aby město získalo v této lokalitě většinu. Pak by totiž mohlo převzít péči o ně a zabránit tak jejich úplné devastaci.

ÚZSVM