Pokud vám chybí čtyřnohý kamarád, nebo víte o někom, kdo by se chtěl o něj starat, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo přímo navštivte Městský útulek pro psy ČÁPKA.

Najdete jej v bývalém hospodářském objektu živočišné výroby na ČÁPCE, na východním okraji Kroměříže, asi 400 m za Obchodní akademií.

Bankovní konto: 0200010019031691/0100, variabilní symbol: 61933