Jaké kroky vás v nové funkci čekají?

Dnes (ve středu – pozn. red.) ve dvě hodiny máme jednání krajské rady, uděláme si plán práce a začneme pracovat. Mým cílem je spojovat lidi pro práci a naplňovat věci, které nám vyplývají ze strategických dokumentů.

O co se chcete především zasadit v následujících čtyřech letech volebního období?

O rozvoj kraje, o zvýšení jeho konkurenceschop­nosti a dostat jej na lepší příčky v porovnání s ostatními kraji v České republice, ale i regiony v Evropě. Zkrátka posouvat kraj dál. Cílem je myslet na kraj jako takový, na všechny jeho části území i lidi.

Kdy bude nové programové prohlášení krajské rady?

Zavázali jsme se, že do devadesáti dnů od ustavujícího zasedání. Máme dobře rozpracované teze, myslím, že to bude poměrně brzy. Ale termín je stanoven někdy v polovině února.

Velkým tématem je zdravotnictví. Kdy na něm hodláte začít pracovat?

Je to prioritní téma, takže neprodleně.

Jste současně i místostarostou Otrokovic. Jak se zachováte k této funkci?

Opustím pozici místostarosty v Otrokovicích. Otrokovické zastupitelstvo by to mělo projednat 17. prosince. Takové řešení jsem navrhl já, pokud bude akceptováno, tak mě nahradí někdo jiný.

Myslíte, že si, že je správné, že předseda finančního výboru bude z koalice?

Ale býval. Teď to byl bývalý hejtman pan Slavík.

Přesto, myslíte si, že je to správné?

Je to věc vyjednávání, a takto to dopadlo. Tak to respektujme.

Plánujte nějaké personální změny ve společnostech ovládaných krajem?

Určité změny vyplynou, tak jak to bývá, když se hodnotí. Když to nejde, tak, jak by jít mělo, tak se někdo vymění. Nebude to ze dne na den, přestože ty věci mám načtené. Nelze ale říct, že bude všechno tak, jak bylo ani že nezůstane kámen na kameni. Samozřejmě se teď soustředíme na zdravotnictví. Veškerá rozhodnutí budou na základě usnesení, že změna bude k lepšímu. Budeme prostě pracovat na tom, abychom zkvalitňovali práci krajského úřadu i organizací zřízených či zakládaných krajem, aby to byla služba občanům. Kde to bude vyžadovat změnu, tak k ní přistoupíme. Ale všechno uvážíme a zhodnotíme.

Zmínil jste, že máte o věcech přehled. Máte tedy v plánu konkrétní změny?

Mám. Ale nejdříve je zkonzultuji s kolegy v radě. Důležitý je totiž udržitelný rozvoj kraje. Chci, aby lidé pracovali bez ohledu na to, že někomu vyhoví. Musí cítit sami mít práci. Předstírat práci je únavnější než ji udělat.

Plánujete změny i v kanceláři hejtmana?

Každý má svůj tým lidí, kteří přijdou s ním. Já si beru s sebou asistentku, kterou jsem měl jako náměstek hejtmana. Je to záležitost spolupráce. Potom bude změna i na úrovni vedoucího kanceláře. Současný vedoucí pan Minařík k 1. únoru odchází do funkce ředitele střední školy, takže budeme vybírat vedoucí kanceláře hejtmana. Ale to jsou běžné změny, řekl bych.

Kdy se budete stěhovat do nové kanceláře?

Měl jsem informaci, že ji budu mít k dispozici v pátek ráno.

Kolik knih hodláte vydat během svého čtyřletého období?

Já raději své myšlenky sděluji ústně, na psaní nejsem, takže myslím, že z toho nic nebude.