Podle originálních zakládajících stanov, které byly nalezeny se zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Počenicích navrhovalo 10. března 1888. Už den na to 11. března 1888 byl oficiálně založen. Loni tak oslavili 130 let jeho trvání. V novém sboru sloučili členy z Počenic, ale i Uhřic.

Začátkem 80. let se začali věnovat práci s mládeží. Začátkem 90. let došlo k rozmachu této činnosti. Do sboru se totiž přihlásilo více dětí, díky tomu se podařilo vést mladé i starší žáky. Až do roku 2012 pro ně pořádali i letní tábory.

Členové sboru se aktivně zapojují do kulturního a společenského dění v obci. Pořádají soutěže pro dospělé i mládež. Nesmí chybět však ani zábavné akce nejen pro děti. Každoročně organizují stavění i kácení máje, karneval, hodovou zábavu a mnoho dalších. Tradičním se také stal Memoriál Pavla Přecechtěla staršího, kde mladí hasiči soutěží v uzlování.

Sbor je zařazen do zásahové jednotky JPO V s osmi členy ve výjezdu. Od roku 2014 mají členové ke svým výjezdům k dispozici nové zásahové auto Ford Tranzit. Výzbroj a výstroj udržují, tak aby byly vždy připraveni na zásah.

Loni se jim dostalo pocty, kdy díky finančnímu daru od společnosti Vydona s. r. o mohli zakoupit nové vybavení pro požární sport.

“Děkuje firmě Vydona s. r. o.,“ říká starosta sboru Libor Novák. sport.

Nového vybavení se jim také dostalo díky firmě Plastika a. s. „Děkujeme.

Dle přání vedoucích mladých hasičů byl příspěvek využit na nákup ochranných přileb používaných při soutěžích v požárním sportu,“ doplňuje starosta.

Samozřejmě se aktivně zapojují do požárního sportu. V květnu se družstvo mladších žáků s vedoucími vydalo na Okresní kolo hry Plamen do Chropyně. Soutěžilo se ve štafetě CTIF, štafetě požárních dvojic, štafeta 4x60 metrů a v požárním útoku.

K výsledku se přičítalo i podzimní kolo, kdy se jim připočetlo 1. místo ze závodu požárnické všestrannosti a 3.místo z útoku CTIF. Nakonec si děti ze soutěže odvezly krásné 3.místo.

Požárního sportu se ale také účastní i družstvo mužů a žen. Obě družstva si dobře vedou jak v Podhostýnské hasičské lize, tak i v dalších pohárových soutěžích.

Účastní se také například Velké ceny MHJ OP, která zahájila i loňskou sezónu soutěží v Chropyni. Odkud si ženy odvezly krásné druhé místo .

Z krajského kola v Rokytnici odjížděli s pohárem.

„Naše berušky si po vydařeném pokusu odvezly putovní pohár za 1.místo.Letošní liga nedopadla podle našich představ, ale i tak se nám podařilo obsadit celkové 3.místo,“ shrnuje starosta.