Rok po založení zakoupili novou stříkačku od firmy RA Smékal a výzbroj od firmy Bitner Praha. Svou první základnu, tedy hasičskou zbrojnici, zbudovali z obecní kůlny. Dalším kouskem do výbavy se stala nová stříkačka, opět od firmy RA Smékal, a to v roce 1911, další byla zakoupeny v roce 1932 spolu s novou výzbrojí. Dnes sbor disponuje užitkovým automobilem Citroën Jumper, Avií TA-L1 s přívěsným vozíkem a PPS 12.

Důkaz opory a uznání sboru prokázala obec v roce 1940, kdy mu předala novou hasičskou zbrojnici. V následujícím desetiletí měl sice sbor okolo 150 členů, i tak ale jeho činnost začala upadat. Zlom nastal později, v 60. až 80. letech, a to díky Oldřichovi Krejčířovi a Jaroslavu Hudečkovi. Začátkem roku 2017 byla obnovena zásahová požární jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kyselovice. V následujícím roce měla jednotka napilno nejen při zásazích, ale i při veřejných akcích, a vzdělávání těch nejmenších.

PRŮVOD I JARMARK. Masopust v Kroměříži zahájí průvod masek, který povede na Hanácké náměstí. Zde bude připraven celodenní program.
Masopustní veselí v Kroměříži

„Ve zbývajícím čase spolupracujeme s obcí a s místní mateřskou školkou, kde děti seznamujeme s naší činností a s technikou. Poslední takové setkání proběhlo v místní MŠ v měsíci červen, kde za účasti starosty obce a mateřských škol z okolí Kyselovic jsme strávili sportovně-hasičské dopoledne“ dodává velitel jednotky PO Petr Calaba. Věhlas překračující hranice kroměřížského okresu dosáhla soutěž, kterou organizoval místní sbor, a to „O zlatou proudnici Hané“.

Její první ročník se konal v roce 1969,. Zaměřovala se na požární útok žákovských družstev.

Činnost sboru v 90. letech opět upadá, a teprve až kolem roku 1999, při příležitosti 110. let od založení sboru, se opět začíná vracet do starých kolejí. Historicky první ženské družstvo vzniká v roce 2000, a v roce dalším je obnovena činnost družstva žákovského, a také soutěžní družstvo náctiletých hochů v kategorii mužů.

Obnovení oblíbení soutěže „O zlatou proudnici Hané“ se děje v roce 2004, a v následujících letech se těší čím dál větší oblibě. V loňském roce se konal již 15. ročník. Poměřit své síly přijelo 60 pětičlenných družstev z okolí Kroměříže, Přerova i Zlína.

„Závodníci si změřili síly ve dvou disciplínách – štafetě dvojic a štafetě 4x60m překážek“, upřesňuje starostka SDH Mirka Vymětalová.

V loňském roce závodili na soutěžích družstva mladších a starších žáků, kteří se umístili na třetím místě v soutěži požární všestrannosti v Kostelci u Holešova. V celoroční soutěži „Plamen“, ve které družstva bojují v 6 disciplínách, se družstva mladších i starších probojovali na šestou pozici, ze které budou na jarních závodech startovat při dalších soutěžních disciplínách.

I v této obci byli hasiči vždy nositeli kulturních tradic, a obětavě se starají o místní společenský život. Každoročně připravují nejedno divadelní představení, večerní zábavu anebo různé výlety.

Věděli jste že?
.. v letech 1974 až 1978
a poté i v roce 1980 reprezentovali hasičský sbor Kyselovice mladí hasiči v krajském kole soutěže „Plamen“. Přičemž tato soutěž vznikla v roce 1972, tedy hned po dvou letech její existence?

DENISA FOJTŮ