Modernizaci vybavení v podobě motorové dvoukolové hasičské stříkačky od firmy Stratílek, obdržel sbor v roce 1936, kdy byla elektrifikovaná obec, což velmi přispělo ke snížení počtu požárů v obci.

Ve válečném období činnost sboru i ostatních spolků v obci postupně upadala, ale po osvobození se opět vrátil do starých dobrých kolejí. Pro potřeby přepravy jak vybavení, tak družstva, byl v roce 1951 zakoupeno nákladní auto, které „zlaté české ručičky“ přestavěly na hasičský vůz. V letech 1964 a 1967 byla pořízena dvoukolová moderní stříkačka tažená autem, a od Okresní inspekce požární ochrany darovaná Tatra 805, lidově přezdívaná „Kačena“, kterou v roce 1999 vyměnili za modernější Avii.

V roce 2006 doplnil vozový park sboru Ford Transit, který je určen pro převoz potřebné techniky. Devítimístný Ford Custom, pro dopravu členů sboru k zásahům, spolu se speciálním osvětlením, zdravotnickou výbavou a hasičskými přenosnými přístroji, byl sboru darován jako předvánoční dárek v loňském roce.V 70. letech slavil sbor úspěchy v soutěžích požárního sportu, a to jak družstvo mladých hasičů, tak i družstvo mužů.

Soudržnost celé obce sbor pravidelně posiluje na mnohých společenských a kulturních akcí, které se v obci pořádají. Tradiční vodění medvěda nebo oblíbený dětský karneval, plesy, ale také letní zábavy, stavění a kácení máje, to je jen zlomek z činností spolků ve spolupráci s obcí, které zpestřují život místním obyvatelům.

V roce 2016 se podařilo složit soutěžní družstva mladších hasičů do 11 let, a starších do 15 let. Na soutěži ve Vítonicích se starším podařilo získat 3. místo, a 2. místo mladším.

„Po těchto soutěžích se ukázal zub času na našem vybavení – nevydržela to jedna hadice, a tak jsme zkusili požádat obec Komárno o nákup hadic nových. Zastupitelé nám vyšli vstříc a nákupem nových hadic nám udělali velkou radost, za což obci děkujeme“, sděluje velitel mladých hasičů Miroslav Indruch.

„Mladí hasiči jsou na svém počátku a věřím, že díky pilnému tréninku můžeme i my v budoucnu obsazovat medailové pozice. Tak jako spousta koníčků, tak i ha-sičský sport je časově náročný a byl bych rád za nějaký nový impuls a zapálení nějakého dalšího trenéra, který by mi s výcvikem našich dětí pomohl. Přeci jenom ve více lidech se to lépe táhne,“ dodává Indruch.

DENISA FOJTŮ