Celkem školením prošlo pět desítek výjezdových hasičů sloužících v jednotkách HZS ZLK, dislokovaných napříč celým Zlínským krajem.

„Z důvodu efektivnosti, byli hasičští zdravotníci rozděleni do dvou běhů IMZ, v nichž byli navíc po 4 rozděleni do několika výcvikových družstev, ve kterých si rovnoměrně střídali jednotlivé funkce.,” uvedl specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany HZS Zlínského kraje Tomáš Bártek.

Třídenní běhy IMZ proběhly v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra (VPŠ a SPŠ MV) v Holešově, kde byly pro realizaci tohoto zaměstnání ideální podmínky.

Hasiči měli k dispozici nejen vybavené učebny, ale rovněž nadstandardní podmínky z hlediska možnosti vytvoření co nejrealističtějších modelových situací a také kompletní zázemí v podobě ubytování a stravování. Odbornou kvalitu školení hasičů‑zdravotníků garantovali mimo lektorů HZS ZLK zejména lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) a po celou dobu konání se IMZ účastnila také psycholožka HZS ZLK, která rovněž splňuje odborné předpoklady pro funkci zdravotníka a této problematice se dlouhodobě věnuje. Zaměstnání se rovněž zúčastnili i dva pedagogové policejní školy, kteří zde vyučují budoucí policisty právě v poskytování první pomoci.

Nechyběl ani praktický nácvik

Během prvního dne předávali zdravotničtí záchranáři ZZS ZK hasičům informace týkající se správných postupů při provádění první pomoci u akutních život ohrožujících stavů. Samostatný blok pak byl věnován provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) dospělých i dětí a to jak s pomůckami, kterými hasiči běžně disponují, tak bez nich.

„Velký důraz byl kladem zejména na praktický nácvik správného provádění KPR a to za využití tzv. odezvových figurín, které okamžitě vyhodnocovaly kvalitu provádění těchto činností,” doplnil Bártek.

Další dny příslušníci HZS ZLK simulovali zásahy na jednotlivých přichystaných stanovištích v areálu policejní školy, kde své znalosti a dovednosti prakticky aplikovali. Mezi takovéto „zásahy“ patřila záchrana a ošetření osob s polytraumatem po pádu z výšky či po pádu předmětu na osobu, popálených po výbuchu kotle či po požáru v kuchyni, po amputaci končetiny a další.

Hasiči si v rámci modelových situací mohli nejen přímo vyzkoušet natrénované postupy, ale mohli je také bezprostředně porovnat s činnostmi svých kolegů z jiných družstev, kteří na daném stanovišti zasahovali po nich. Konkrétní postupy na jednotlivých stanovištích pak vždy byly také prodiskutovány a vyhodnoceny.

„V rámci IMZ hasiči ústy svých kolegů z jiných stanic a směn rovněž slyšeli rozbory několika skutečných zásahů z poslední doby, u kterých příslušníci HZS ZLK zasahovali a které byly z pohledu poskytování předlékařské první pomoci či spolupráce při ošetřování pacienta něčím zajímavé,” poznamenal Bártek.

Poznatky předávají dalším kolegům

Samostatný výukový blok byl věnován také novému zdravotnickému materiálu a věcným prostředkům, kterými hasiči ve své výbavě nyní disponují, či v brzké době disponovat budou. Součástí programu IMZ byla v neposlední řadě také přednáška ZZS ZK o součinnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) u mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob a o správných postupech hasičů při třídění raněných metodou START, na což plynule navazovalo představení mobilní techniky, kterou ZZS ZK k řešení mimořádných událostí tohoto typu nově disponuje.

Poznatky a zkušenosti, které hasiči-zdravotníci každoročně na obdobných školeních získávají, následně v rámci pravidelné odborné přípravy dále předávají kolegům na směnách na jednotlivých stanicích, což je jedna z náplní činností hasičských zdravotníků v rámci organizačního řízení.

„Celkově tak i toto zaměstnání bezesporu povede k ještě lepšímu a efektivnějšímu poskytování první pomoci příslušníky jednotek HZS ZLK při zásazích, u nichž může být ohrožen lidský život,” uzavřel Bártek.