Ve scénáři bylo, že unikl bioplyn na spoji vysokotlakého potrubí ve strojovně plynojemu. Ten přivádí plyn do zásobníku. Unikající plyn se tak začal hromadit v prostoru strojovny.

Protože čidlo bylo nefunkční, nenahlásilo únik na dispečink a ani nedošlo k nucenému odvětrání budovy. Navíc se v prostoru strojovny nacházeli dva zaměstnanci firmy, kteří zde prováděli kontrolu objektu. U jednoho z nich se brzy projevila intoxikace a následně ztratil vědomí. Druhý zaměstnanec ihned zavolal pomoc a zajistil uzávěr.

"V tento okamžik na místo vyjeli hasiči, jejichž úkolem bylo provést průzkum místa úniku, měření koncentrace nebezpečné látky a samozřejmě záchrana muže v bezvědomí," popsala cvičení mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Cílem taktického cvičení v areálu firmy Vodovody a kanalizace Kroměříž bylo seznámení s problematikou zásahu v tomto objektu. Dále procvičit organizaci, velení i evakuaci při úniku bioplynu. Simulovaným zásahem se prověřila připravenost a akceschopnost jednotek i personálu v čističce.