Slavnostního předání se kromě nastoupených hasičů v čele s velitelem Petrem Jablunkou zúčastnil taky starosta Morkovic – Slížan Pavel Horák.