Podle Romany Jablunkové z tamní radnice se každým rokem sejde okolo dvaceti vystavovatelů. „V letošním roce nás potěšilo, že se přihlásily i děti a mládež. Navíc tu máme zastoupeny i okolní vesnice. Máme radost, že se to tak rozrůstá a jsme rádi, že se k nám lidé hlásí. Chtěla bych jim za to poděkovat. Stejně tak velký dík patří také kulturní komisi města za zrealizování výstavy a také práci za celý rok," podotkla Jablunková. K dobré atmosféře přispělo rovněž svařené víno nebo čaj, který zde nabízeli.