„Zároveň na Kroměřížsku prováděla kontrolu zajištění požární ochrany v obcích. Se vznikem HZS krajů v roce 2001 byla jako příslušnice ustanovena do funkce ředitelky finančního odboru, později se stala vedoucí oddělení rozpočtu a vedoucí pracoviště rozpočtu,“ prozradila krajská mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Po reorganizačních změnách ukončila Miroslava Vymětalová v roce 2005 služební poměr a už jako občanská zaměstnankyně pokračovala na pozici vedoucí.

„Od roku 2012 až doposud je paní Vymětalová na funkci rozpočtáře. Odpovídá a zabezpečuje tak plnění v oblasti rozpočtu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, kontroluje plnění závazných ukazatelů v programovém financování, vede evidenci o finančních dotacích a provádí jejich vyúčtování,“ dodala mluvčí.

Hasiči v Hulíně v pátek ráno vysvobodili malého chlapce z uzamčeného auta.
Hasiči v Hulíně vysvobodili malého chlapce z uzamčeného auta

Svůj volný čas věnuje dobrovolným hasičům, neboť je členkou Sboru dobrovolných hasičů obce Kyselovice.

„Od počátku zde pracovala jako hospodářka, později jednatelka sboru a od roku 2002 až doposud je starostkou tohoto sboru,“ zmínila Javoříková.

V obci vychovává mladé hasiče, pro které dlouhodobě pořádá velmi oblíbenou soutěž „O zlatou proudnici Hané“.

Za svoji činnost v SDH obdržela v roce 2009 u příležitosti svátku svatého Floriána ocenění od hejtmana Zlínského kraje. V Kyselovicích je také členkou zastupitelstva a aktivně se podílí na organizaci kulturního života obce.