Pro každou třídu připravili vyučující různě dlouhý, tematicky zaměřený kurz, který se odehrával mimo třídy. „Projekt jsme zaměřili na aktivity, které překračují klasickou vyučovací hodinu a vytáhnou studenty do terénu. Tam strávili několik dní nejen se svými spolužáky, ale i s kantory, s nimiž se dozvěděli spoustu nových věcí a zároveň se pobavili,“ přiblížil význam projektu jeho manažer Oto Kuczman.

Pedagogové studentům připravili několikadenní aktivity mimo školu

Žáci primy tak strávili dva dny v prostorách školy, kde se všichni snažili rozvíjet dobré vztahy v kolektivu a získat kladný vztah ke škole, o rok starší gymnazisté zase vyrazili na stejnou dobu pěšky do Hostýnských vrchů, kde se učili formou různých her pozorovat přírodu.
„Pro třídu tercii jsme připravili třídenní terénní cvičení zaměřené na první pomoc a řešení krizových situací, kvartáni se zase během čtyř dní měli možnost naučit spoustu dovedností týkajících se přírody a našeho vztahu k ní,“ dokreslil Kuczman.

Netradiční dny prožité v třídním kolektivu si nemohou studenti primy vynachválit. „Byly pro nás přichystány různé soutěže, díky nimž jsme se učili vzájemně spolu komunikovat, nehádat se a být dobrým týmem,“ pochvalovala si například dvanáctiletá Martina Bernatíková z Chvalčova.
Stejné nadšení neskrýval ani dvanáctiletý Lukáš Šedoma z Hulína. „Líbilo se mi, že se k nám paní profesorky chovaly naprosto perfektně, takže to byl velmi příjemný víkend. Navíc to měly všechno bezvadně promyšlené,“ dodal Lukáš.

Ačkoli několikadenním aktivitám předcházely dlouhé měsíce papírování, jsou pedagogové rozhodnuti v projektech pokračovat. „Podmínkou pro získání dotace byla skutečnost, že musí být projekt i bez poskytnutí dalších financí udržitelný. My jsme za získané peníze pořídili mnohé vybavení, které nám poslouží do dalších let,“ podotkla členka realizačního týmu Miriam Fritzová s tím, že zainteresovaní vyučující absolvovali také několik víkendových školení.