Do čtvrtého ročníku jazykového šampionátu se v celé republice zapojilo přes dvacet tisíc žáků základních a středních škol. Po vítězství v okresním a krajském kole se šampióny České republiky v učení cizích jazyků stali studenti holešovského Gymnázia Ladislava Jaroše. Díky své motivaci se žáci během trvání šampionátu naučili až 254 nových anglických slovíček.

„Jsem velmi ráda, že i přes prvotní ostych, se žákům podařilo šampionátem probojovat až do celostátního kola a nakonec i zvítězit. Motivací pro ně byly nejen zajímavé ceny v jednotlivých kolech, ale hlavně možnost týmové spolupráce a vzájemné podpory," komentovala úspěch holešovských žáků jejich učitelka angličtiny Marie Otépková.

Slavnostní vyhodnocení celostátního kola šampionátu se uskutečnilo online v pátek 10. prosince.

„Blahopřeji žákům a žákyním Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově k úspěchu v jazykovém šampionátu. Zapojování do soutěží a dalších akcí podporujících jazykové vzdělávání vnímám jako velmi důležité,“ uvedla radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

Studenty ocenil také ředitel. „Z úspěchu našich studentů mám samozřejmě velkou radost. Znalost cizího jazyka patří v současné době k jedné ze základních kompetencí důležitých pro život. Výsledek je tak pro nás učitele i pro žáky důležitý signál, že ve výuce cizích jazyků jdeme správnou cestou, a to i s efektivním využíváním moderních technologií ve vyučování,“ doplnil ředitel holešovského gymnázia Zdeněk Janalík.

Česko-slovenské finále

Na druhém místě se v celostátním kole umístili žáci ze ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín v okrese Olomouc. Třetí místo obsadili žáci ze ZŠ a MŠ Jana Husa v Písku.

Celostátní vítězové z Holešova se nyní utkají s nejlepší třídou ze Slovenska - žáky Gymnázia Janka Kráľa ve Zlatých Moravcích, v závěrečném česko-slovenském finále celého šampionátu.

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se na českých základních a středních školách uskutečnila během letošního října a listopadu. Soutěž probíhala výhradně online, a to v aplikaci k učení cizích slovíček. Kritériem hodnocení v jednotlivých kolech soutěže byla píle žáků v učení se nové slovní zásoby. O té vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci. Vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet těchto bodů na jednoho žáka. V šampionátě tak třída soutěží jako tým a v jazycích se zlepšuje společně.