Nebyl to však, alespoň ve Zlínském kraji, zbytečný povyk, který nadělal více škody než užitku? Devátou třídu letos ukončí o 570 žáků více než loni.

Ředitelé gymnázií v kraji se shodují, že přetlak přihlášených studentů se nekoná a situace je téměř stejná jako v minulém roce.

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Na známé zlínské škole, Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, studuje bezmála tisícovka studentů. A ani tady nezaznamenali skokový nárůst přihlášek. Deváťáků, kteří by školu chtěli navštěvovat, je 286, z páté třídy podalo přihlášku 197 žáků.

„Ve čtyřletém oboru máme oproti loňsku o 56 přihlášek víc, naopak v osmiletém oboru evidujeme o 20 přihlášek méně,“ říká k datům ředitel školy Jan Chudárek. Z přihlášených deváťáků uspěje necelá polovina, škola přijme 120 studentů, z páté třídy se dostane zhruba každý třetí.

Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium Uherské Hradiště by rádo navštěvovalo 151 páťáků a 232 žáků z devátých tříd.

„V minulém roce jsme evidovali o 19 přihlášek více na čtyřletý obor a o 16 méně na osmiletý obor. Takže meziroční rozdíly jsou zanedbatelné,“ říká ředitel Richard Horký.

Gymnázium Uherské Hradiště nabízí všeobecné vzdělání s možností výběru velkého množství seminářů a bohatým mimoškolním programem.

„Důvodem menšího počtu přihlášek do čtyřletého studia je dle mého názoru fakt, že ve Zlínském kraji nedošlo k výraznému zvýšení populace žáků devátých tříd, ale rodiče byli médii vyzváni, aby změnili strategii podávaných přihlášek,“ objasňuje ředitel.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Také v Kroměříži potvrzují, že v kraji je vše při starém.

„Hlásí se 170 žáků na čtyřletý obor a 50 na šestiletý obor. Studentů přijímáme 90 a 30,“ říká ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Jan Košárek.

Ve škole nyní studuje 540 studentů, z toho 300 jich přímo bydlí v domově mládeže v budově školy.

„Studenti mají k dispozici ubytování a mnoho volnočasových aktivit přímo ve škole, protože součástí školy je také středisko volného času. Mohou cestovat v rámci projektových týdnů, Erasmu nebo pobytu na partnerských školách. Nabízíme rovněž neopakovatelnou přátelskou atmosféru "agečka" a vztahy na celý život včetně duchovního rozvoje a křesťanské hodnoty,“ uzavírá Košárek.

Masarykovo gymnázium ve Vsetíně

Masarykovo gymnáziu ve Vsetíně, školu v srdci Valašska, navštěvuje 585 studentů čtyřletého a osmiletého oboru.

„Letos máme 204 přihlášek na čtyřletý obor a 91 na osmiletý obor gymnázia. Je to narůst o téměř 30 a 112 procent oproti loňskému roku. Přijímáme 90 studentů na čtyřletý a 30 na osmiletý obor, takže na jedno místo v lavici pomyslně čekají více než dva studenti,“ vysvětluje ředitel Martin Metelka.

Co gymnázium ve Vsetíně nabízí?

„Kvalitní akademický program s všeobecným přehledem a profilaci v posledních dvou ročnících. Po celou dobu studia výuku angličtiny, organizaci cambridgeských zkoušek, jazykové certifikáty, výuku rodilými mluvčími nebo další cizí jazyky. Dále navazující aktivity jako partnerství s Centrem pro talentovanou mládež, zapojení do programu Cena vévody z Edinburghu, spolupráci s Cambridge P.A.R.K. Brno, s Nadací manželů Kellnerových, materiální a mnoho dalšího,“ pokračuje Metelka.

Zároveň škola zdůrazňuje budování bezpečného školního prostředí, poskytuje péči studentům se specifickými vzdělávacími poruchami či potřebami. K dispozici jsou rovněž nadstandardně vybavené přírodovědné posluchárny a laboratoře, keramická dílna, venkovní učebna, 3D tisk nebo grafické a nahrávací studio.