Nový systém, který po uchazečích bude požadovat například zpětnou vazbu, začne platit od nového roku. Zastupitelstvo schválilo pravidla na svém posledním jednání. „Radnice očekává lepší přehlednost, transparentnost a dostupnost pro žadatele,“ tvrdí mluvčí města Pavel Zrna.
Stanovit jasná pravidla bylo podle kroměřížského starosty Miloše Malého nutné zejména pro uchazeče.

Žadatelé v Kroměříži budou muset prokazovat, na co peníze použili

„Chceme, aby věděli, jaký objem financí je pro ně k dispozici a v jakých dotačních titulech o ně mohou žádat,“ vysvětlil Malý, podle kterého radnici každoročně v určitý okamžik zaplavilo velké množství žádostí o finanční příspěvky. „Jejich spektrum bylo příliš široké a nepřehledné,“ dodal starosta.
Město každoročně organizacím poskytuje v součtu mnohamilionové sumy. Nová pravidla by měla žadatele přimět k hledání i jiných finančních zdrojů, než je právě městská pokladna.

Struktura bude nově zahrnovat dotace na činnost organizací, na jednotlivé akce do a nad deset tisíc, na dofinancování projektů a podporu mimořádnou,“ vyjmenovala místostarostka Olga Sehnalová.

Například příspěvky na dofinancování projektů budou posuzovány individuálně. „Jejich zařazením do nového systému dá město jasně najevo svou podporu těm žadatelům, kteří budou o finanční prostředky žádat i u jiných organizací,“ vysvětlila Sehnalová.

Grantový systém, který začne platit v roce 2008, bude mít na starosti radnicí nově zřízená obecně prospěšná společnost. „Jedná se o velký objem administrativy, kterým jsme nechtěli zatěžovat pracovníky radnice. Rozvojová kancelář bude žádosti nejen přijímat a vyřizovat, zároveň bude bdít nad tím, aby byly řádně připraveny. Mimo jiné uchazečům také pomůže hledat vhodné sponzory,“ dodala místostarostka.

Radní budou nově po žadatelích požadovat zpětnou vazbu. Půjde o jistou kontrolu, kdy uchazeči budou muset prokazovat, na co peníze použili. „Pokud žadatel nesplní podmínky grantů, budeme moci po nich žádat vrácení financí,“ poznamenal starosta Malý.