„Je to výraz ocenění a vyzdvižení jejich zásluh u příležitosti městské oslavy Dne učitelů. Slavnostní předání se uskutečnilo ve čtvrtek 31. března v prostorách velkého sálu zámku," řekla mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová.

Z 1. Základní školy byly oceněny Petra Gořalíková, Edda Smiřická, Miloslava Valouchová a Věra Jašová, ze 2. Základní školy Lucie Dvorníková, ze 3. Základní školy Jitka Pavelcová, Veronika Obdržálková a Jaroslava Halašková, z Mateřské školy Sluníčko Alena Strnadlová, z Mateřské školy Radost Ivana Oralová, z Mateřské školy v Masarykově ulici Jana Bláhová a ze Střediska volného času Olga Pešková.

„Slavnostní předávání bylo prokládáno mnoha kulturními vystoupeními, své umění předvedl folklorní soubor Zrníčko, taneční kroužky Babydance či Happydance, taneční skupina Sundance, Kateřina Malíková a Vít Trhlík předvedli šest společenských tanců, recitoval Vojtěch Darmovzal či Eva Darebníková a Tina Sabová a zpívala Karolína Vaclachová," uzavřela mluvčí holešovské radnice.