Lidé si na něm mohou koupit rukodělné výrobky řemeslníků a trhovců.

„Zatím jsem byla jen nahlédnout a kromě různých dobrot nic nekoupila. Chci se jít podívat ale i v sobotu, pár zajímavých věcí mě totiž zaujalo, tak si je možná koupím. Nejvíc mám spadeno na krásného dřevěného andílka," svěřila se Deníku jedna z nakupujících.

Přijede císař. A za ním car

Přesně sto třicet let letos uplyne od historické schůzky rakouského císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III v Kroměříži. A právě toto významné výročí si lidé mohou už od pátku mimořádným programem připomenout. Malé i velké návštěvníky vrátí program do časů zašlé slávy rakouského mocnářství, součástí akce bude i připomínka třístého výročí založení kroměřížského třetího regimentu arcivévody Karla.

„Program oslav a výběr účastníků odrazí skutečné dění před sto třiceti lety, kdy se Kroměříž stala na tři dny středem světové pozornosti. Návštěvníci se mohou těšit na mnohá vystoupení, průvod městem doprovázející panovníky, akce na Velkém náměstí i v Podzámecké zahradě, řemeslné trhy nebo historický parní vlak," poznamenala ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.

České dráhy společně s občanským sdružením Kroměřížská dráha totiž v sobotu vypraví speciální parní vlak tažený lokomotivou Rosnička, kterým představitelé obou panovníků přijedou.

„V 7.40 hodin dorazí rakouský císař, v 9.30 pak ruský car. Společně se v půl desáté dopoledne vydají v čele slavnostního průvodu z nádraží do centra města. Tam už budou připraveny dobové ukázky vojenského umění, módní přehlídky, zásahu dobového četnictva a řemeslný jarmark," potvrdila tisková mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Dějištěm dávného setkání byl Arcibiskupský zámek, který se do oslav také zapojí: umožní totiž zájemcům volný průchod svými reprezentačními sály, a to od dvanácti do patnácti hodin.

„Vstup je za zvýhodněnou cenu sto korun na osobu. Interiéry budou doplněny o předměty připomínající slavnou schůzku, k vidění bude také carský pokoj v tehdejší úpravě," vysvětlila mluvčí Národního památkového ústavu v Kroměříži Dagmar Šnajdarová.

Lidé mohou využít také komentované prohlídky Podzámecké zahrady a to od třinácti do patnácti hodin. V zahradě budou připraveny od 12.15 do 12.45 hodin také ukázky dobového vojenského umění.

Nejmenším pak bude od 13 do 16 hodin určena zahradní herna u saly terreny. „Pro zájemce o historii je připravena i publikace Tři dny, které otřásly Kroměříží, která mapuje slavné setkání. K dostání bude na pokladně zámku a v Květné zahradě za 45 korun," dodala Dagmar Šnajdarová.