Naučiliy se ovšem i další dovednosti. „Například třídit odpad, aby věděly, jak se co zpracovává a kam patří plast nebo sklo," doplnila ředitelka centra Jarmila Vaclachová. Školáci si také s pracovnicemi centra povídali o šetrném chování k přírodě či zvířatům.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ