„Chtěli jsme dostat do povědomí seniorů změny v dopravních zákonech, zejména novou povinnost užití reflexních prvků. Zájemcům je na besedě vysvětlil koordinátor společnosti BESIP za Zlínský kraj Zdeněk Patík," konstatovala Kamila Willertová z kvasického obecního úřadu.

Dalším bodem besedy byla ochrana majetku a života, které se ujal koordinátor preventivně výchovné činnosti Adam Fuksa.

„Myšlenkou bylo varovat naše obyvatele před riziky, která mohou mít vážné důsledky," dodala Kamila Willertová.

Mezi tématy nechyběla například správná funkčnost plynové karmy, užitečnost hlásičů požárů a výhrady k využití tísňových linek.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ