„Mohli také bubnovat, nebo tancovat, ale hlavně jsme i s panem místostarostou Jaroslavem Chmelařem vypustili balónky, na které děti přivázaly svá přání," konstatovala ředitelka střediska Tymy Jarmila Vaclachová.

Holešovští školáci si přáli třeba nový počítač, ale také to, ať se všichni na světě mají dobře. „Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, akce se díky tomu zúčastnilo zhruba čtyři sta dětí," pochvalovala si ředitelka. Nejvíce školáky zaujal nácvik break dance nebo bubnování. 

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ