Podle informací z výroční zprávy loňský nárůst výkonů, rentability i hospodářského výsledku souvisel hlavně se zvýšením poptávek na stavebním trhu. V roce 2006 měly největší podíl na tržbách železniční pražce, celková hodnota všech prodaných pražců činila 564 milionů korun.

Společnost vloni investovala 63,9 milionu korun, o rok dříve to bylo o 11,7 milionu korun méně. Nejvíce peněz směřovalo do strojů a zařízení. Letos chce firma investovat 57,7 milionu korun. ŽPSV v loňském roce zaměstnávala 648 lidí, počet zaměstnanců se tak meziročně zvýšil asi o 30.

Historie ŽPSV sahá do roku 1952, kdy byl v Praze založen Podnik pro lomy a štěrkovny, kde byly kromě kamenolomů i malé provozy betonárek v Čechách a na Slovensku. V roce 1963 se firma přejmenovala na Železniční průmyslovou stavební výrobu se sídlem v Uherském Ostrohu, kde je také jeden ze současných výrobních závodů.