„O stavebním povolení rozhodne Obvodní báňský úřad v Brně, město by mělo být účastníkem řízení. Budeme určitě dbát na bezpečnost a ochranu obyvatel i životního prostředí,“ poznamenal kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Záměr by podle něj měla firma veřejně prezentovat na zasedání zastupitelstva naplánovaném na 10. května. Navážka se má týkat zemního jílovitého materiálu Prestab a doplňkově také recyklátu, celkem by mělo jít o 290 tisíc metrů krychlových.

Pod zmíněným názvem se ukrývá v podstatě průmyslový sádrovec s obsahem sloučenin železa, který vzniká z výroby titanové běloby. Podle radnice má jít o materiál pro technickou rekultivaci výsypek, povrchových dolů, zbytkových jam po těžbě nebo skládek.

Vedoucí radničního odboru životního prostředí Božena Ševčíková upozornila, že uvažovaná činnost firmy nespadá mezi záměry posuzované v režimu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí.

„Pro toto řízení musí být zpracovaná projektová dokumentace, ke které by se měly vyjádřit orgány státní správy, například vodoprávní úřad, ochrana přírody a doprava,“ dodala.

Během řízení by podle ní mělo být vyřešeno, zda zavážení a rekultivace cihelny neovlivní dokončení rekultivace skládky Zachar i to, kam bude odčerpána důlní voda, dojde i na rozbor případně naváženého materiálu a další náležitosti.

Těžba ve vážanské cihelně byla ukončena v roce 1996, podle firmy Biotrend Morava záměr zajistí stabilitu a bezpečnost tělesa skládky Zachar a bývalou cihelnu přetvoří do podoby veřejně přístupného rekreačně-vzdělávacího prostoru se zelení, městským mobiliářem i přírodními biotopy.

Materiál by firma chtěla vozit polními cestami za výzkumným ústavem v době od 5 do 14.30 hodin, denně by se mělo jednat o patnáct aut, která by do bývalé cihelny jezdila po dobu čtyř let.