Vyjma úvodních řečí hostů shlédli přítomní dvě dětská taneční vystoupení, křest dvou knih s židovskou tématikou či si mohli vychutnat krátké jarmareční zpracování znovuobjevené legendy o dceři významného rabína Šacha, který působil v Holešově.

Právě Šachovy je v letošním ročníku Festivalu židovské kultury věnován velký prostor. Letos si totiž město připomíná 400. výročí od jeho narození. Za jednoho z předních rabínů jej považuje také vrchní zemský rabín Karol Sidon.

„Pro ty, kteří studují židovskou právní literaturu, je to stěžejní dílo. Jeho komentář k Šulchan aru (kodex shrnující židovské náboženské právo, pozn. redakce) je velmi logický, průzračný až prostý,“ řekl pro Deník Sidon.

O důležitosti Šacha pro židovské náboženství svědčí i fakt, že na jeho počest nese holešovská synagoga přízvisko Šachova. Na komentovanou prohlídku touto Starou synagogou, budova pochází z roku 1560, zve i Vratislav Brázdil, který je jejím správcem.

„Samotná synagoga je skvost. Je jednou z nejstarších v České republice. Návštěvníci ji uvidí v plné kráse. Ve druhém patře je navíc expozice, která významně odkazuje na dílo rabína Šacha. Máme tam jak současné, tak historické výtisky. Dokonce i jedno první vydání jedné z jeho knih,“ láká Brázdil.

Podzámecká zahrada  posloužila jako kulisa při dalším hudebním vystoupení z cyklu Kultura pod hvězdami.
Děti ráje roztančily Podzámeckou zahradu. Podívejte se

Zároveň je v synagoze umístěn také model takzvané Nové synagogy. Ta byla zničena Nacisty během druhé světové války. Od vypálení Nové synagogy v roce 1941 letos uplyne rovných 80 let. O rok později, tedy v roce 1942, byl vypálený židovský svatostánek srovnán se zemí. Byli by podle Karla Bartoška, amatérského historika a autora jedné z nově pokřtěných knih, obyvatelé Holešova v dnešní době schopni žít s židovským obyvatelstvem?

„Je jistě k zamyšlení, jak by Holešov dnes vypadal. Ale myslím, že soužití s židovskou komunitou by bylo možné. Například co se týče vzdělání. Už v 17. století bylo gramotných jen asi pět procent obyvatel křesťanské víry, zatímco Židů bylo jen pět procent negramotných. A díky tomu se dokázali i prosadit na takové vysoké úrovni a být ekonomicky úspěšní,“ míní Karel Bartošek.

O životě židovského obyvatelstva a jeho strastech bude také cyklus přednášek a seminářů s názvem Židé a Morava. Jedná se o festivalovou novinku, která ještě více povznese úroveň odborné části festivalu. Konference bude probíhat jak v Holešově, tak na hradě v Kurovicích a je napěchovaná významnými lektory, přednášejícími. Další program festivalu, který bude pokračovat až do sobotní noci, lze nají na internetových stranách zidovsky.festival.cz .