Jenže nyní, po dvou a půl letech výuky, institut bojuje o to, aby dva z oborů nemusel zase zavřít. Akreditační komise totiž navrhla omezit akreditaci pro obory Finance a daně a Management a marketing.

„Je to spíš sankce, škola nesmí nabírat nové studenty. Ti stávající ale mohou studium dokončit,“ vysvětlil Deníku vedoucí sekretariátu Akreditační komise Jiří Smrčka.

Institut se proti tomuto rozhodnutí brání a podal k ministerstvu školství rozklad. „Ještě v něm není rozhodnuto, může to trvat i dva měsíce,“ doplnil Smrčka.

A co vlastně Akreditační komisi na výuce Evropského polytechnického institutu vadilo? Například nedostatečné a neodborné personální obsazení.

„Garant studijního oboru působí i na dalších institucích, což je v rozporu pro garantování oboru. Další habilitovaní vyučující profilujících předmětů působí v plném úvazku jinde, a na institutu jen na menší úvazek. Některé předměty vyučují lidé, kteří v uvedené oblasti nepublikují, ani neodpovídají svou odborností ve vztahu k vyučovaným předmětům. To nedává perspektivy pro rozvoj oboru,“ konstatuje se v zápisu Akreditační komise.

Ta přitom Evropský polytechnický institut, který sídlí v Kunovicích, „nekárá“ poprvé. Slabé personální zabezpečení vytýkala škole už i v hodnocení z roku 2007.

Poslední dvě negativní stanoviska předala Akreditační komise ministerstvu školství loni na podzim a rezort rozhodl o omezení akreditace dvěma oborům.

„Rozklad proti rozhodnutí byl podán 22. února advokátem Radkem Ondrušem. Doposud ale nebyl projednán rozkladovou komisí a nebylo o něm rozhodnuto. Řízení probíhá,“ vysvětlila Jana Holíková z tiskového odboru ministerstva školství, v jakém stadiu se rozhodování o budoucnosti oborů nachází.

Deník se pokusil získat také vyjádření rektorátu samotného Evropského polytechnického institutu k situaci na škole, ale přislíbený e-mail redakce až do uzávěrky vydání neobdržela.

Pokud by vysoká škola v Kroměříži skončila, už teď je jasné, že by to byla pro město ztráta. Institut totiž platí radnici za pronájem prostor k výuce. Dalším mínusem by byl úbytek studentů, kteří momentálně do města kvůli škole dojíždějí.

Autor: Eva Tomanová