Město hostilo historicky první mezinárodní soutěž tradičních zápřeží v České republice.

Na soutěž dorazili vozatajové z Česka, Slovenska, Polska, Německa i ze Španělska.

V sobotu odpoledne se konal slavnostní průvod všech kočárů z Pionýrské louky až na Velké náměstí a zpět do Podzámecké zahrady.