„Dům je v insolvenčním řízení. Insolvenčnímu správci jsme nařídili provedení zabezpečovacích prací, ale na výzvy nereagoval. Poté, co střecha poklesla o dalších 30 cm a nebezpečí jejího zřízení opět vzrostlo, jsme zajistili okamžité provedení prací na náklady města," uvedl vedoucí stavebního úřadu Miloš Prudil.

Ve čvrtek tak byla provedena nejnutnější opatření: sundání těžké střešní krytiny z prohnilé střechy a zebednění oken do ulice.

„Náklady spojené se zabezpečovacími pracemi budeme po majiteli vymáhat," dodal Prudil, podle kterého zároveň stavební úřad zahájil řízení o odstranění nebezpečné stavby.