Dům na Husově náměstí

Dům č. 446/7
Husovo náměstí v centru Kroměříže
Postaven: 1900
Sloh: secese
Současné využití: bytové i nebytové prostory

Ten byl postaven v roce 1900 a jedná se o další dílo významného kroměřížského architekta Felixe Skibinského. Měšťanský dům na Husově náměstí poskytoval v době své slávy nájemníkům luxusní bydlení.

Výrazná je na něm především secesní fasáda. „Třípatrový dům má bohatě plasticky členěné secesní fasády, završené na okrajích symetricky situovanými trojúhelníkovými štíty,“ napsali o ní památkáři.

Za normalizace dostala levá část budovy obvyklou fasádu, na její pravé části se ale zachovala ta původní, hravá, s mnoha zvláštními prvky.

Architekt se přitom nejspíš inspiroval jinou kroměřížskou stavbou. „Dobrý kontrast je ještě umocněn tím, že i pro luxusní nájemní dům jakoby Skibinski našel inspiraci v kasárnách Třetího pěšího pluku arcivévody Karla na náměstí Míru, tedy dnešní Justiční škole. Dokonce i barevnost fasády sedí, je totiž obdobně zelená,“ zdůraznil historik Muzea Kroměřížska Petr Pálka.