Přesně tak ostatně pojmenovali organizátoři ojedinělou akci. „Žáci místních základních a středních škol měli příležitost vyzkoušet si zajímavé cvičené simulace ze života zrakově, sluchově i tělesně postižených osob," poznamenal manažer propagace Domu kultury Jan Dušek.

Děti se také seznámily s kompenzačními pomůckami či variantami sportovních aktivit. „Navíc má celý den i benefiční přesah. Lidé totiž mohli poskytnout dobrovolný příspěvek Nadaci Divoké husy k nákupu nového automobilu pro spolek Korálky, který zajišťuje svoz dětí z regionu do kroměřížské základní a mateřské speciální školy," doplnil manažer.

Organizátoři by rádi založili novou tradici. „Ta by měla dávat žákům i veřejnosti nevšední příležitost poznat jiný svět, ve kterém lidé s různými postiženími žijí," vysvětluje ředitelka kroměřížské střední a vyšší odborné pedagogické školy Jana Vítková.

Tento typ akcí podle ní může pomoci zbourat hranice mezi většinovou společností a hendikepovanými lidmi. „Mohl by mít odezvu i u ostatních měst z celé České republiky," přeje si ředitelka.

Program byl atraktivně zpracovaný, což mnohé návštěvníky opravdu zaujalo.

„Přišli jsme se s malou dcerou podívat, jelikož máme v rodině příbuzného s postižením. Je to skvělý způsob jak poznat, že je důležité, aby uměla znakovou řeč a že je to vlastně zábava," svěřila se kroměřížská maminka Veronika Štýblová.

Pozvání na akci přijali například studenti z Centra aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého, ale i posluchači brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. „Kulturním vyvrcholením akce pak byl koncert souboru The Tap Tap z Jedličkova ústavu v Praze," dodala Jana Vítková.

Autor: Daniela Zedníčková