Do uzávěrky soutěže zaslali čeští, němečtí, italští, španělští, francouzští, finští a slovenští filmaři celkem dvaapadesát filmů.

„Výběrová porota je všechny shlédla, do soutěžního promítání postoupilo devětačtyřicet snímků, na které se podívá mezinárodní porota spolu s diváky ve třech projekčních blocích v pátek a sobotu,“ řekl za pořadatele Ladislav Františ.

Maratón projekce bude zahájen v pátek v šestnáct hodin a potrvá zhruba do dvaadvacáté hodiny. Sobotní program začíná v devět hodin. Ve dvacet hodin bude zahájeno slavnostní vyhodnocení sedmnáctého ročníku Seniorfora, spojené je mimo jiné s předáním hlavní ceny soutěže Seniorprix, plakety MUDr. Zdeňka Jaroše a dalších věcných a finančních cen.

„Tradiční akcí spojenou se soutěží je i oficiální pasování do Klubu Seniorfora, který je určen všem zúčastněným autorům, jejichž filmy byly poprvé uvedeny v soutěžní projekci. K letošku má klub už sedmašedesát členů nejen z Česka, ale i z Německa, Anglie a Slovenska,“ dodal Františ.