„Těší mě, že kolem sebe vidím samé mladé tváře,“ okomentoval osazenstvo sálu Van Dijk. Na dvě velké prosvícené skleněné tabule pak spolu se studenty hodinu kreslil barevnými fixami, co ho napadlo, od abstraktních tvarů až po postavičky. Malůvky v pravidelných intervalech snímala kamera, a vznikl tak půlhodinový animovaný záznam.

Gerrit van Dijk absolvoval Akademii umění a architektury. Původně se věnoval malbě a tvorbě akvarelů, později přešel k animovanému filmu. Od poloviny 80. let pravidelně přispívá svými politickými karikaturami a vtipy do deníku Haarlems. Společně se svou manželkou stál také u zrodu Nizozemského institutu animovaných filmů. Kromě toho, že se včera ujal role rádce a učitele, zasedá Van Dijk také ve festivalové porotě pro animovaný film.