Jak už název napovídá, obsah profilu je tvořen fotkami nejrůznějších drog a léků. Účet na Instagramu je veřejný, může se k němu dostat kdokoliv.

Na Bystřici pod Hostýnem odkazuje nejen jménem, ale i upraveným městským znakem. Místo profilového obrázku má pozměněný fialovo-bílý městský znak kozla, pod kterým jsou písmena FPH, tedy začáteční písmena profilu.

V popisu účtu je uvedeno „Hostýn, fetujeme po svým“ a slova meth (slangově metamfetamin nebo také pervitin – pozn. red.) a heroin. Červené křížky před drogami pravděpodobně značí, že těmito látkami se na profilu nezabývají.

„Neustále apeluji na to, aby se drogová problematika řešila a vzhledem k tomu, že někteří z této oblasti už skončili ve vazbě, věřím, že policie je a stále bude úspěšná,“ komentoval situaci starosta Bystřice Zdeněk Pánek.

Anonymní internet není až tak anonymní

Instagramový účet momentálně sleduje 143 profilů, které patří většinou mladistvým. Vlastníkovi tohoto účtu by mohl hrozit trestní postih, pokud by u něj policie prokázala protizákonné jednání. Což by mohlo být například šíření toxikomanie či přechovávání drog ve větším množstvím než malé.

„Policie sociální sítě hlídá a protizákonná jednání vyhledává. V mnoha případech lze viníka, majitele účtu, i přes anonymitu internetu dohledat. Z taktických důvodů však tyto metody nesdělujeme,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Samotné přeposílání fotografií drog a omamných a psychotropních látek však podle policie obecně trestné není.

Problémem může být neoprávněné používání upraveného městského znaku jako profilového obrázku účtu.

„S používáním, byť upraveného, znaku města hrubě nesouhlasím. Je to neakceptovatelné už jen proto, že městský znak smí používat pouze ten, komu dáme souhlas. V tomto případě samozřejmě nikdo o žádný souhlas nežádal a pokud to půjde, rozhodně to chci řešit,“ zakončil Pánek.

Redaktorka Deníku několikrát zkusila zmiňovaný profil nahlásit na podporu sociální sítě Instagram. Bezúspěšně.