Příběh, na jehož konci bylo skoro čtyřicet mrtvých, se začal odvíjet 19. března na zámku hraběcího rodu Dubských v Hošticích na Kroměřížsku.

Generálmajor wehrmachtu Dietrich von MüllerZde se za svým šlechtickým přítelem zastavil generálmajor Dietrich von Müller (na snímku vpravo), velitel 16. obrněné divize, která se přesouvala na jih Moravy.

Netušil však, že zámek je obsazen partyzány. Těm se tak podařilo zajmout asi desítku důstojníků wehrmachtu. Většinu z nich čekala na místě kulka.

Von Müller byl však příliš vzácným zajatcem, kterého bylo potřeba předat Sovětům.

„Při pokusu přepravit zajatého generála sanitním autem přes frontu do štábu maršála Malinovského došlo 29. dubna znovu ke střetnutí s četou litenčického jagdkommanda u letoviska Bunč, kde bylo pobito osmnáct jeho příslušníků," líčí dramatické okamžiky historik Josef Mikš.

Nacisté se ovšem okamžitě pomstili. Hned odpoledne přestrojeni za partyzány vylákali dvacet partyzánských pomocníků do lesa a tam je povraždili.

„Aby pomstu dokonali, vypálili celé letovisko včetně dvou hájenek a do šlehajících plamenů vhodili zaživa i hlídače," dodává Josef Mikš.