Například ministerstvo pro místní rozvoj přispělo obci na opravu povodněmi poškozeného propustku k fotbalovému hřišti o nákladech zhruba 1,6 milionu korun.

„Dále jsme získali finanční pomoc od Nadace Děti-kultura-sport na vybavení dětského hřiště, nezanedbatelnou částkou nám pomohla také společnost Moravské naftové doly, která podpořila stavební úpravy a vybavení mateřské školy. V tom bychom rádi pokračovali i letos,“ informoval starosta Lubné Ota Škrabal. A právě provedené úpravy ve školce vítá i tamní ředitelka Alena Šturzová. Nové hrací prvky na školní zahradě slouží dětem už od podzimu. „Určitě jsme rádi, ty původní už byly hodně zastaralé,“ konstatovala Šturzová.

Díky poskytnutým dotacím se mohli zastupitelé v Lubné pustit i do vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Na to jim Zlínský kraj přispěl částkou 143 tisíc korun.

„Na vybavení hasičského záchranného sboru nehořlavými uniformami nám pak kraj poskytl částku šedesát devět tisíc korun,“ prozradil Škrabal.