Jedná se o mapovací systém Carto 3, který využívá elektromagnetickou technologii k vytváření trojrozměrných map srdečních struktur pacienta v reálném čase.

Fibrilace síní je nejčastější arytmií, která se u člověka vyskytuje. Významně snižuje kvalitu života, je spojena s vyšším rizikem mozkové příhody a srdečního selhání. Pokud u pacientů s fibrilací síní selhávají léky, nastupuje zákrok nazvaný katetrizační ablace.

„Katetrizační ablace je unikátní metoda, která umožňuje léčbu prakticky všech druhů srdečních arytmií. Program je k dispozici ve zlínské nemocnici již třetím rokem. Doposud jsme však byli omezeni portfoliem výkonů, které jsme mohli provádět. Nákup nových technologií umožnil jejich rozšíření zejména o katetrizační léčbu fibrilace síní,“ upřesnil lékař kardiologického oddělení Vlastimil Černíček. Dodal, že kromě mapovacího systému Carto používají operatéři také intrakardiální ultrazvuk.

„Obě nové technologie rovněž umožňují provádění výkonů bez použití rentgenového záření.“

NAVÝŠENÍ POČTU ZÁKROKŮ I LEPŠÍ PÉČE

Kardiologové Krajské nemocnice T. Bati nyní tyto výkony začali provádět jednou týdně u dvou až tří pacientů. Postupně budou počty navyšovat.

„Doposud byli nemocní ze Zlínského kraje vhodní k zákroku řešeni v okolních kardiocentrech v Olomouci, Brně nebo Třinci. Nyní se zlepší dostupnost péče i kvalita života pacientů s fibrilací síní. Dojde i ke zkrácení čekacích dob. Rozšířením poskytované péče o tuto metodu se zlínské kardiocentrum dostalo na roveň ostatních pracovišť v republice,“ uvedl primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal.