A možná i díky tomu, že se klání konalo v Kroměříži, opanovali soutěž tentokrát tamní policisté.

„Další ročník Krajské soutěže dopravních policistů v řízení silničního provozu se skládal jak z části teoretické, kterou policisté splnili zpracováním znalostních testů, tak i části praktické, při které museli prokázat své dovednosti přímo v křižovatce," upozornila kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Klání se zúčastnilo celkem deset soutěžících, které hodnotila odborná komise. „Ta posuzovala praktickou část podle pěti kritérií, mezi něž patří ústroj policisty, jednotlivé pokyny a pohyb v křižovatce, vystupování během převzetí a předání stanoviště, přesnost a srozumitelnost pokynů a v neposlední řadě zohlednění celkové dopravní situace v křižovatce včetně řešení případných komplikací," vyjmenovala jednotlivá úskalí soutěžního úkolu mluvčí.

Dva nejlepší policisté budou 13. září reprezentovat Krajské ředitelství policie Zlínského kraje na celorepublikové soutěži regulovčíků v Hradci Králové. „Nominaci si letos vybojovali podpraporčík Rudolf Jedlička a nadstrážmistr Roman Stránský, oba z kroměřížského dopravního inspektorátu," uzavřela mluvčí.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU