STAVBA KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY SE PO VŠECH PERIPETIÍCH PLNĚ ROZBÍHÁ

Kvůli zdržení s administrativními záležitostmi se termín dokončení kruhové křižovatky posunul na konec října až začátek listopadu. Provoz při dostavbě bude řešen kyvadlově pomocí semaforů. Brzo však dojde k úplnému uzavření vjezdu mezi ulicemi Tovární a Palackého.

„Je třeba s tím počítat. Tato rozsáhlá a zásadní investice je skutečně velmi významná a důležitá pro město a jistě nejvýrazněji napomůže ke zklidnění dopravy ve středu města,“ podotýká starosta Rudolf Seifert. Obrací se tak na lidi s prosbou.

„Děkuji tímto za pochopení a prosím všechny motoristy a především cyklisty, aby využívali průjezdy v exponovaných místech jen v nutných případech,“ žádá starosta.

DOPRAVU KOMPLIKUJÍ I OPRAVY V OKOLÍ

Stále trvá uzavírka v Rymicích. Průjezd obcí je možný přes střed obce.

„Je ale komplikovaný, zatěžuje obec a je řešen kyvadlově na semafory,“ popisuje starosta Holešova.

Na konci září by však mělo být hotovo. V tomto termínu bude také dokončena rekonstrukce silnice v Martinicích směrem na Žeranovice. Objízdná trasa vede nad obcí. V Hlinsku pod Hostýnem byla zahájena rekonstrukce kanalizace, kvůli níž byla uzavřena komunikace na Prusinovice a motoristé se musí vydat přes Jankovice. Hotovo by zde mělo být kolem 30. října. (jab)
Stále trvá uzavírka v Rymicích. Průjezd obcí je možný přes střed obce.

„Je ale komplikovaný, zatěžuje obec a je řešen kyvadlově na semafory,“ popisuje starosta Holešova.

Na konci září by však mělo být hotovo. V tomto termínu bude také dokončena rekonstrukce silnice v Martinicích směrem na Žeranovice. Objízdná trasa vede nad obcí. V Hlinsku pod Hostýnem byla zahájena rekonstrukce kanalizace, kvůli níž byla uzavřena komunikace na Prusinovice a motoristé se musí vydat přes Jankovice. Hotovo by zde mělo být kolem 30. října.