„Nově jsem se přistěhoval a docela mě zaráží dopravní označení. Prakticky dle něj nemohu vjet před dům, jelikož nejsem dopravní obslužnost, jak udává výjimku dodatková cedule,“ postěžoval si jeden z čtenářů Deníku v e-mailu s přiloženou fotografií dopravní situace.

Za značkou zákazu vjezdu opatřenou dodatkovou tabulkou s textem „mimo dopravní obsluhy“ jsou totiž parkovací místa, ke kterým navíc nevede jiná příjezdová cesta.

„Pokud tam vjedu, porušuji dopravní značení a hrozí mi v ten moment pokuta,“ mínil čtenář a zajímalo ho vyjádření příslušných úřadů.

Například podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je však dopravní značení zcela v pořádku. Poukázal totiž na to, že vyhláška k významu dodatkové tabulky E13 uvádí, že výrazem dopravní obsluha se rozumí auta zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, auta přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, auta taxislužby a auta, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

V praxi to tedy znamená, že za takovou značku může vjet zkrátka každý, kdo v daném místě bydlí nebo tam někoho či něco veze a pokuta mu za to nehrozí.

„Řečeno jednoduše, pokud čtenář v domě na fotografii bydlí, může parkovací místa za značkou využívat, aniž by mu hrozila pokuta,“ potvrdil Deníku mluvčí kroměřížské radnice.

Upozornil také, že člověk, který vlastní platný řidičský průkaz, by měl vědět, co pojem dopravní obsluha znamená.

O stejnou vyhlášku se ve svém vysvětlení opřela také kroměřížská policejní mluvčí mluvčí Simona Kyšnerová: také podle ní se případné pokuty tento konkrétní čtenář ani jiný řidič v podobné situaci bát nemusejí.

„Pán zjevně nezná předpisy a ani si nehodlal své tvrzení ověřit ve vyhlášce,“ upozornila policejní mluvčí.

Co říká zákon?Dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla spadající pod zásobování, dále vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé mají za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.