Případů, kdy se senior dostal do domova ihned, mnoho není. „U nás se to za poslední čtyři roky stalo jen v jednom případě,“ uvedla sociální pracovnice Dana Borýsková ze Sociálních služeb města Kroměříže (SSMK), které spravují Domov pro seniory U Moravy, U Kašny a ve Vážanech.

Žadatelé podle ní čekají na umístění šest měsíců až dva roky. „Záleží na tom, jestli je volné místo a také na požadavcích ze strany čekatelů a na jejich zdravotním stavu,“ podotkla Borýsková.

Výhodu mají ti, kteří nemají příliš vyhraněné požadavky, takže netrvají například na tom, že musejí mít jednolůžkový pokoj. To jejich šance na rychlejší umístění do domova zvyšuje.

Domov pro seniory v Pačlavicích poskytuje takzvanou odlehčovací službu. „Máme vyhrazena dvě lůžka pro případy, kdy příbuzní chtějí třeba odjet na dovolenou nebo se z jakéhokoliv jiného důvodu nemůžou o své rodiče starat. Můžeme jim nabídnout pomoc, a na dobu od jednoho do šesti měsíců je u nás ubytujeme,“ vysvětlila ředitelka Jaroslava Majdová.

S počtem klientů zařízení pro seniory starost nemají. Těžkou hlavu jejich pracovníkům dělá spíš roční rozpočet, se kterým musejí vyjít. „Musíme občas oslovovat sponzory, ale není to moc platné. Hospodaříme zhruba se čtyřmi miliony ročně, ale protože se stále všechno zdražuje, je to čím dál horší. Musíme proto dělat i různá úsporná opatření,“ posteskl si například ředitel Domova pro seniory v Koryčanech Josef Tvrdý.

Zařízení tohoto typu dostávají peníze od ministerstva práce a sociálních věcí, z krajského úřadu, od zřizovatele a také od klientů. Přesto se na sponzory musejí obracet i v Centru pro seniory v Holešově. „Děláme to v případě, že chceme pro naše klienty uspořádat například zájezd nebo kulturní program,“ nastínila ředitelka Ivana Bozděchová.

V Pačlavicích začali oslovovat také obce, z nichž jejich klienti pocházejí. „Některé nám pomáhají. Navrhli jsme jim částku čtyři a půl tisíce na osobu, ale nenutíme je k tomu. Dávají nám podle možností. Takto získané peníze investujeme do provozu a nebo do kulturních a sportovních aktivit,“ poznamenala ředitelka Jaroslava Majdová.

Stejnou cestou se vydaly i SSMK. „V loňském roce nám starostové obcí poslali čtyřicet čtyři tisíc pět set korun z požadovaného milionu dvou tisíc korun, což dělá šest tisíc na klienta,“ uvedl ekonom Jaroslav Parobek. V letošním roce sociální služby získaly zatím sto třicet tři tisíc korun. „Podíl obcí, které u nás mají své obyvatele by se měl dále zvyšovat,“ dodal Parobek.

Problém je podle něj s rozdělováním dotací. „Zlínský kraj ve svém stanovisku upřednostňuje zařízení, kde je zřizovatel. Nižší úroveň dotace nás nutí k úsporným opatřením, protože hospodaření musí být vyrovnané,“ poznamenal ekonom.

O to, aby měli senioři co nejlepší vyžití, se starají všichni zaměstnanci domovů. Například v kroměřížských zařízeních připravují pro klienty různé aktivity každý den. „Jsou to různá relaxační cvičení, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie nebo pracovní terapie,“ vyjmenovala sociální pracovnice Dana Borýsková.

Součástí programu bývají i sportovní hry seniorů, besedy na různá témata, vědomostní soutěže nebo čtení na pokračování. „V Domově pro seniory U Kašny funguje například košíkářský kroužek. Nedávno se konal na Velkém náměstí jarmark, na němž si lidé mohli zakoupit výrobky z různých činností našich klientů,“ uzavřela sociální pracovnice.