„Jedná se o dvě technicky, finančně i organizačně náročné akce. Vzhledem k tomu, že budou probíhat za provozu obou zařízení, přinesou na přechodnou dobu jistá omezení, ale výsledkem bude jednoznačně zlepšení podmínek pro život klientů a zkvalitnění poskytované péče. Doufám, že lidé, kteří tu žijí a pracují, situaci pochopí a budou tolerantní,“ řekl místostarosta města Vít Peštuka.

Na Barborce se chystá výměna dvou stávajících neevakuačních výtahů, které již nevyhovují současným potřebám ani normám a které jsou poruchové. V domově slouží již více než dvacet let. Předpokládané náklady na jejich výměnu jsou 2,3 milionu korun, ovšem skutečná částka v roce 2022 se může lišit kvůli rostoucím nákladům na stavební práce.

Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí bude v provozu od 10. prosince.
Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí bude v provozu od 10. prosince

„V současné době se na Barborce mění dva výtahy u kuchyně i prádelny, které se využívají k přepravě osob i nákladů. Víme tedy, co nás čeká,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Domov U Moravy pak čeká kompletní výměna rozvodů vody v celém objektu včetně rekonstrukce koupelen. Objekt slouží svému účelu již více než dvě desetiletí a v poslední době se zde množí poruchy a havárie právě rozvodů vody.

„Rekonstrukce by tu měla probíhat postupně v průběhu dvou až tří let, aby nedošlo k narušení poskytování služeb. Předpokládaná cena zakázky by podle současných cen měla být čtyři miliony korun,“ dodala Klučková s tím, že obě akce budou v plné výši hrazené z fondu investic SSKM bez dotací ze státního rozpočtu.

SSKM mají v plánu i další investiční projekty související s realizací transformačního plánu sociálních služeb. Ty by měly být z části financovány z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Regionálního akčního plánu Zlínského kraje (RAP), kde se počítá s podporou do výše až 85 procent způsobilých nákladů.

První výzvy by měly být vyhlášeny v prvním čtvrtletí příštího roku. Kroměřížské sociální služby mají v plánu v rámci RAP výstavbu nového objektu pro službu chráněné bydlení, rekonstrukci objektu k rozšíření sociálně terapeutických dílen Hanáček a využití technologií k podpoře nezávislosti klientů. Uvedené projekty by mohly být podpořeny celkovou částkou až 42,5 milionu korun.