Statut domova Hvězda bude ukončen 31. prosince u zlínských zařízení Domov seniorů a Dům služeb seniorům. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole.

Ta je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb. Pro 59 klientů nyní hledá Zlínský kraj nové umístění.

„Aktuálně musí proběhnout takzvané sociální šetření. Potřebujeme zjistit, jaký druh péče stávající klienti poskytovatele Hvězda vyžadují, a na základě toho pro ně budeme hledat vhodné náhradní zařízení. Máme připravených několik variant, na kterých spolupracujeme s obcemi a poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. S žádostí o pomoc jsme oslovili také sousední kraje. O všechny klienty služby bude postaráno,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má oblast sociálních věcí na starosti.

Ve Zlínském kraji je celková kapacita pobytových lůžek 3 819. Z toho v 36 domovech pro seniory 2 223 lůžek, ve 24 domovech se zvláštním režimem 959 lůžek a v 17 zařízeních pro osoby se zdravotním postižením 637 lůžek.

Přezkumné řízení může věc zvrátit

Na žádost poskytovatele Hvězda nyní probíhá přezkumné řízení výše uvedeného rozhodnutí. Odvolací orgán, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, ještě může rozhodnutí změnit.

Inspekce ministerstva měla proběhnout už v loňském roce

Na možné problémy související s péčí o klienty, zanedbáním čistoty či nedostatečnou stravou upozornila ministerstvo už v roce 2022 dcera jednoho z ubytovaných seniorů.

Inspekce MPSV měla na základě stížností proběhnout už na podzim loňského roku.

„Protože však v říjnu 2022 došlo ze strany krajského úřadu k zamítnutí žádosti poskytovatele o změnu místa provozování sociální služby a poskytovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal k MPSV, nebylo možné souběžně s probíhajícím řízením provést také inspekci,“ vysvětlila tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Revize z ministerstva proto proběhla letos v červnu. MPSV v rámci kontroly zjistilo řadu pochybení, za které poskytovateli uložilo maximální možnou pokutu podle současné legislativy, a to 250 tisíc korun.

Chceš být v domově? Zaplať sponzorský dar

Inspekce MPSV ve Hvězdě například zjistila, že klienti museli v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do zařízení. Poskytovatel ve většině případů také neeviduje stížnosti a nevyřizuje je písemně a v přiměřené lhůtě.

V zařízení zároveň prokazatelně pracují osoby, které ale podle doložené dokumentace nejsou přímými zaměstnanci. Jeden ze zaměstnanců také pracuje jako sociální pracovník bez odborné způsobilosti stanovené v zákoně a v neposlední řadě s jedním z klientů poskytovatel vůbec neměl uzavřenou smlouvu.

Inspekce ministerstva nebyla jedinou kontrolou, která v daném zařízení proběhla. Fungování domova prověřovala také krajská hygienická stanice, Všeobecná zdravotní pojišťovna a také finanční úřad.

Zařízení Hvězda Zlín bylo v roce 2016 certifikováno značkou kvality.

„Následně v roce 2020 proběhla recertifikace, během které bylo zjištěno významné snížení kvalitativních kritérií. Zařízení odmítlo akceptovat toto hodnocení,“ konstatoval v minulosti prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Hvězda, zapsaná jako ústav, vznikla jako občanské sdružení v roce 2000. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb, ostatních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Provozuje domov seniorů, dům služeb seniorů a středisko hospicové péče. Domov seniorů má 45 lůžek.