„Část stavebních úprav, které se ve vážanském domově připravují, souvisí s transformací služeb tohoto zařízení, kdy bude navýšena kapacita služby domova se zvláštním režimem. Změny by měly přinést rozšíření a zkvalitnění služeb pro osoby s demencí, které domov svým klientům poskytuje. Kromě toho bude provedena výměna rozvodů vody v domově,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Práce by měly být hotové do konce roku 2023 a SSKM by za ně měly zaplatit zhruba 1,5 milionu korun.

Od ledna 2024 bude rozšířena kapacita služby domova se zvláštním režimem o 16 lůžek a o stejný počet lůžek se sníží kapacita domova pro seniory. Změna reaguje na neustále rostoucí poptávku po pobytové službě pro osoby s demencí a na současný nedostatek míst v ní.

Právě prostory určené nově klientům domova se zvláštním režimem projdou stavebními úpravami, které je nutné provést, aby bylo možné službu provozovat. Rekonstrukce se dotkne pokojů klientů, v nichž budou provedeny drobné stavební úpravy, a pro uživatele této služby vznikne nový společný prostor včetně jídelny.

Celého objektu domova ve Vážanech se týká výměna rozvodů vody.

„Důvodem opravy jsou časté havárie, které jsme doposud řešili drobnými opravami. Nyní chceme problém začít řešit komplexněji, ale ani teď není možné provést generální opravu najednou, abychom neomezili chod domova,“ řekla ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

Dodala, že do konce letošního roku budou provedeny výměny rozvodů pod stropem prvního a druhého podlaží a přípojky jednotlivých stupaček. Do prostorů využívaných klienty se nebude zasahovat. Předpokládaná cena zakázky je 5,5 milionu korun a také tuto opravu zaplatí SSKM ze svých peněz.