Jedním z nich je vybudování doléčovacího centra v Kroměříži, které bude sloužit lidem potýkajícím se se závislostí na alkoholu nebo drogách. Občanské sdružení Darmoděj, které stojí za jeho vznikem, obdrží téměř milion dvě stě tisíc korun na rozšíření poskytovaných služeb. Místo bude pro klienty sloužit jako pomyslný most mezi léčebnou a běžným životem, více prozradil v rozhovoru pro Deník vedoucí centra Michal Hladil.

Co je doléčovací centrum?

Máme dvě rozdílné služby: jedna vznikla od září, to je pobytová služba a druhá je ambulantní. Pobytová služba vznikla na základě analýzy potřebnosti, kdy jsme se dotázali 385 respondentů v psychiatrických léčebnách. Na základě toho vznikl projekt a dostali jsme finanční prostředky od Nadace České spořitelny na zakoupení nábytku a vybavení prostor pro klienty. Tyto finanční prostředky byly velmi důležité pro spuštění služeb ve Zlínském kraji.

Proč jste si pro sídlo centra vybrali zrovna Kroměříž?

Je tady psychiatrická nemocnice s AT primariátem, který má přes sto lůžek, takže potenciál je celkem velký. Ve Zlínském kraji navíc žádné jiné doléčovací centrum s pobytovou službou není. Na Moravě přitom není žádný jiný kraj, kde by doléčovací centrum nebylo, Zlínský kraj byl jediný, kde tato služba chyběla. S Nadací partnerství nám vyšel druhý projekt, což je ambulance, kde budou probíhat veškeré terapie, poradenství a sociální práce.

Kdo jsou vaši klienti?

V doléčovacím programu jsou lidé, kteří mají problém se závislostí na drogách či alkoholu a mají podloženou alespoň tříměsíční abstinenci. Z ambulance se to velmi těžko dokazuje. Klientela tedy většinou přichází z psychiatrické léčebny, po dokončení léčby. Přechod z léčebny do kruté reality je pro klienty velmi těžký, recidivy bývají často brzké, takže lidem nabízíme možnost začít zase normálně fungovat. Dáme jim střechu nad hlavou, lůžko, skříň, vybavenou kuchyň a hlavně zázemí. Pak si shánějí práci. Rádi jim pomůžeme, ale chceme, aby se snažili hlavně sami, aby to pro ně práce měla hodnotu.

Jedná se spíše o muže nebo ženy?

Zatím máme pouze mužskou část, ale do budoucna bychom chtěli zřídit i ženský byt. Kapacita je tady nastavena pro osm klientů. Nejmladší je čtyřiadvacetiletý a nejstaršímu je třiačtyřicet. Zaměřujeme spíše na mladší klientelu.

Jsou služby zdarma?

Pobytová služba je zpoplatněna. Doléčovací program je pak bezplatný, poradenská a terapeutická činnost také.

Jak je služba využívána?

Od září tudy prošlo asi deset klientů, aktuálně jich máme šest.

Je nějak omezená délka pobytu?

Program je stanoven prozatím na čtyři měsíce, od Nového roku pak na šest. Existuje možnost prodloužení s omezením na rok. Během této doby by si lidé měli být schopni najít práci, bydlení a našetřit nějaké peníze do začátku. Spolupráce s klienty pro nás tímto ale nekončí, i nadále s nimi chceme udržovat kontakt a mohou navštěvovat ambulanci.

Spolupracujete s nějakými organizacemi z Kroměříže?

S psychiatrickou nemocnicí. Paní primářka nám zajišťuje psychiatrickou péči, naši klienti k ní docházejí do AT ambulance. Mezi námi a zdejším K-centrem stojí léčba. K-centrum poskytuje služby lidem, kteří ještě nejsou rozhodnuti přestat s užíváním návykových látek, nebo se rozhodují, musí nejdříve vyhledat pomoc a léčit se. My jsme až následující článek, který pomáhá začlenit se po léčbě do společnosti. Přímá spolupráce tedy asi není úplně možná.

Jak probíhá den klienta?

Doléčovací program se dělí do fází. Když klient nastupuje, musí se nejdřív vyplnit příjmová dokumentace a stanovit zakázka klienta. Potom se ubytuje, dostane lůžkoviny, klíče od domu a zabydlí se. Při nástupu je klient zařazen do první fáze doléčování, což znamená, že se musí stoprocentně účastnit všech společných i individuálních aktivit. Klienti mají samozřejmě volný prostor pro vlastní seberealizaci. Učíme je taky plánovat a dodržet tyto plány, to totiž bývá mnohdy problém. Důležité je naučit se vyplnit volný čas nějakou aktivitou.

Kdo za vámi může přijít a požádat o pomoc?

Jsme vysokoprahové zařízení, je tedy nutné mít podloženou minimálně tříměsíční abstinenci. Naše služby nejsou určeny pro lidi, kteří se na ulici rozhodli zrovna teď abstinovat. Abstinenční stavy po vysazení návykové látky mohou být i dramatické, na což nejsme vybavení.