Vedení radnice bude nyní jednat s poskytovatelem dotace, díky níž bylo pódium postaveno. „Pokud nebude proti, dohodu o narovnání bude schvalovat zastupitelstvo," konstatovala starostka Daniela Hebnarová (ODS).

Podium na Velkém náměstí, které sloužilo jako zázemí kulturním a společenským akcím, spadlo během noci na 25. června loňského roku, když konstrukce nevydržela nápor vydatného deště.

Radnice kontstrukci pořídila v rámci projektu Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži, který zahrnoval hlavně opravu městského kina Nadsklepí. Podium přišlo město na 3,2 milionu korun.

Město uplatnilo reklamaci, kterou ale dodavatel neuznal. Firma i radnice argumentovaly různými posudky. Věcí se zabývala i policie, které ji ale odložila.

Letos dodavatel podle starostky Daniely Hebnarové městu nabídl nejprve 620 tisíc korun, což rada města odmítla. Aktuální nabídka je podle starostky pro Kroměříž už přijatelná. „Téměř nekonečná anabáze by se tím vyřešila," věří Daniela Hebnarová.

Dodala, že město by do dohody o narovnání chtělo zahrnout i zhruba 200 tisíc korun, které vydalo na pronájem jiného mobilního pódia a na právní služby. Nové pódium by podle vedoucího kulturního odboru radnice Pavla Zrny mělo být mobilní, typizované a rychle smontovatelné.

„Mělo by být podobné tomu, které máme pronajaté a nyní stojí na náměstí, aby tedy bylo za dvě hodiny postavené a za dvě zase složené," uzavřel Pavel Zrna.