„Náplní čtrnácti dnů bude především stavba schodů v jádru hradu, ale i různé pomocné práce, jako třídění archeologického materiálu, čištění zdí hradu od náletových dřevin a rostlin, drobnější opravy hradu i jeho zázemí," vysvětlil za organizátory Jan Škvrňák.

Rozmanité bude i využití volného času. Účastníci kempu se totiž mohou těšit na poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí hradu, čeká je návštěva Kroměříže, Uherského Hradiště i Buchlova a Buchlovic. O jednom z víkendů se na hradě bude konat také akce nazvaná Den Můz.

„Cílem celého projektu není jen poznat Chřiby, ale především sebe navzájem, odlišné kultury a zvyky. I k tomu bude dostatek příležitostí během večerního programu," poznamenal Jan Škvrňák.

INEX-SDA, pod jehož záštitou budou dobrovolníci na místě pomáhat, je neziskovou organizací, která se dobrovolnictvím zabývá již od roku 1991. Zahraniční dobrovolníky přijímá na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás a stejně tak umožňuje českým dobrovolníkům vyjet za dobrovolnictvím do zahraničí.

„Cílem projektů v České republice je podpora venkova, pomoc místním komunitám, řešení ekologických problémů nebo pomoc při rekonstrukci historických objektů jako jsou vysloužilé vlaky nebo třeba právě staré hrady," dodala ředitelka organizace Dagmar Fousková.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU