„Počet dětí, které přišly k zápisu, se může ještě změnit, ale ne výrazně. Již nyní víme, že z 363 dětí jich k zápisu přišlo 80 po loňském odkladu, tedy těch, které byly u zápisu poprvé, je 283. Z dětí letos zapsaných přišlo s návrhem na odklad 81. Očekáváme tedy, že v září nastoupí do prvních tříd 282 dětí, o 40 méně než v roce minulém,“ uvedl Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

„Kromě dětí, které bydlí ve městě a jeho místních částech, se do kroměřížských škol hlásí také děti z jiných měst a obcí. Letos je jich 99, o 12 více než v roce předchozím,“ uvedla Šárka Kučerová z Městského úřadu Kroměříž. Rodiče v mnoha případech nevolí základní školu v obvodu daném trvalým bydlištěm, ale rozhodují se podle potřeb dítěte a podle doporučení a předchozích zkušeností.

Kapacity škol jsou dostačující. Z devátých tříd letos vyjde 301 žáků. Pro necelé tři stovky prvňáčků bude tedy v září více než dost. Město Kroměříž je zřizovatelem šesti základních škol - ZŠ Komenského náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar a ZŠ Zámoraví.