„Jde o ve věci společného zájmu, kterým jsou Podzámecká zahrada a zámek, a zachování bezplatného vstupu do zahrady pro veřejnost,“ upozornil kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka.

Samotné memorandum jako takové ještě nezakládá právní nárok jedné ze stran na plnění od dalších partnerů.

„To by bylo až obsahem navazujících smluv,“ vysvětlila vedoucí právního odboru radnice Veronika Škrabalová.

Zástupci města, církve a památkářů v memorandu deklarují vůli ke spolupráci při využívání a údržbě zámku a Podzámecké zahrady i při přípravě konkrétních projektů v památkách. Dohodli se i na pravidelných schůzkách, na kterých si spolupráci vždy upřesní.

Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada i Květná zahrada byly v roce 1998 zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek a Podzámeckou zahradu stát vydal v církevních restitucích Arcibiskupství olomouckému, obě památky na základě dohody s arcibiskupstvím ale dál spravuje NPÚ.

Květnou zahradu stát nevydal a v této věci se proto loni arcibiskupství obrátilo na soud.